Dekarbonizace sání motoru

Dekarbonizace sání u benzínových i naftových motorů


Sání, především jeho horní část, je nejčastěji řešenou oblastí z hlediska dekarbonizací, jelikož dodává agregátu tu nejdůležitější veličinu, a tou je přívod vzduchu do motoru. Úsady v této oblasti jsou, jak již víme z úvodního příspěvku, původem ze spalovacího prostoru motoru, za kterým v největší míře stojí odvětrávání klikové hřídele a u agregátů osazeným EGR ventilem pak i cesty tohoto "šotka", který dopraví usazeniny přes svůj systém do celé oblastí sání.

Úsady v sání

Abychom aktivně bránili tvorbě úsad v sání, je potřeba řešit dekarbonizaci komplexně, tedy pravidelně provádět dekarbonizaci spalovacího prostoru, palivového, spalovacího a výfukového systému a při každé výměně motorového oleje provádět dekarbonizaci v oblasti pístních kroužků a ventilových sedel.

Cílem je zajistit co nejlepší podmínky ve spalovacím prostoru, kde většina karbonu vzniká. Osvojit si správné zvyky ve výběru oleje, který za vznikem úsad v sání stojí z 80%. Dále je nutno zvolit správnou volbu paliva a jejich aditiv, kdy pokud palivo správně neprohoří, tudíž jeho nespálené zbytky, právě v reakci s olejem v sání, vytváří to, co znáte všichni z odstrašujících fotek těchto segmentů. A na závěr si osvojit správné ovládání plynového pedálu, kdy dnes jezdí spousta řidičů na spotřebu, což agregátu v jeho podtáčení nesvědčí už vůbec. Zde se přidává i často přítomné turbodmychadlo a celkové zanášení, ztráta kompresí, výkonu, zvýšení spotřeby a celkové snižování životnosti celého agregátu.

Proto se vždy doporučuje řešit dekarbonizaci na všech 3 úrovních, nejen dekarbonizaci sání, ale v zásadě i dekarbonizovat vstřikovače (naftové/benzínové) a olejový prostor, jelikož tyto segmenty spolu úzce spolupracují a společně vytváří finální správný chod celého agregátu, určují jeho výkon a i neopomenutelnou spotřebu.

03: zanesené sání u BMW GT04:
        zanesené ventily05: zanesené sání u BMW GT

Jak a proč vyčisti sání ?

Sání je pak nejdůležitější prvek výkonu agregátu. Zároveň je ale dekarbonizace a vyčištění sání pro uživatele největší problém, který těžko dokáží vyčistit sami a žádná chemie to "nedokáže" pouhým přidáním do oleje nebo paliva. Tyto věci fungují pak pouze na tzv. postupné dočištění, ale na sání musíte zaútočit ve startu pouze speciální chemií BG, která je neprodejná a musíte tak navštívit odborný servis BG Centra. 

Po chemickém vyčištění sání už pak dopomáhá postupnému dočištění již samotný kvalitní olej, BG 112/115 (N/B), BG 245/208 (N/B) a kvalitní palivo + aditiva, kdy se drobné výpary i olej jako takový, dostávají nejen do spalovacího prostoru, ale i sání a během cca 3-6 cyklů výměny oleje spojené s BG 109, se sání tzv. dočistí a udržuje již v kondici, která zaručí správný chod celého agregátu při jeho nejvyšším výkonu. (Pzn. N/B - Nafta/Benzín)

Chemie pak cíleně útočí nejen na sání jako takové, ale i na spalovací komoru, ventily, jejich sedla a i horní část válců, kde právě odstraněním karbonu z válců, se navrací nejvíce výkon. Je to zapříčiněno tím, že nános karbonu ve válci způsobuje zvýšení tlaku a tím dochází v nevhodném okamžiku k detonačnímu spalování, což vede ke snížení komprese a tudíž i celkovému snížení výkonu motoru. Tento jev se nazývá LSPI - Low Speed Pre-Ignition. Samotný stav ventilů, jak je často prezentováno fotkami o jejich vyčištění, není až tak "úplně zásadní". Spíše poukazuje na stav zanesení jako takového. Pochopitelně to nesmí být příliš zanesené a ventily musí mít plný rozsah pohybu.

Není tedy "nutno", aby po dekarbonizaci byl prostor až tak čistý, jde o to, aby chemie nabourala celkovou strukturu karbonu, systém fungoval a právě následným použitím správného oleje, paliv a aditiv, se prostor postupně dočistil a ventily tak fungovaly jak mají. Správným dodržováním návyků při výběru oleje, aditiv do oleje a paliv s příslušným aditivem, se pak prostor postupně dočistí do bodu, kterým se prezentuje čištění manuální cestou, případně tzv. skřupinková metoda. Toto manuální čištění, u kterého je nutné rozebrání sání motoru, je opak v podstatě jen urychlením okamžitého výsledku, "nic jiného" v tom není a běžný uživatel k němu dojde po dekarbonizaci BG centra během 30-50tkm také, akorát výrazně levnější cestou.

Proto i uživatelé zaznamenávají velký posun při chemickém čištění BG Centra, ale zároveň pak i zjišťují, že auto jede postupně lépe a lépe, než se vývoj zastaví, což je dáno právě tím, že už je vše čisté a není se již kam posunout - tato doba je většinou dána cca 3 intervaly výměny oleje + použití BG 109 + do nového oleje BG 112/115 (N/B), kdy se auto dostane zpět ke svému maximálnímu výkonu a v něm již setrvává, pochopitelně v případě že nadále užívá při výměnách oleje základní set pro dekarbonizaci a dodržuje správné návyky u oleje, paliv a aditiv. Jak si tyto návyky osvojit, lze v základním přehledu nastudovat v sekci dekarbonizace naftových/benzínových motorů a princip pochopení problematiky karbonu a úsad v úvodním příspěvku o dekarbonizaci.

Co u nás získáte?

 • dekarbonizaci sání agregátu 
 • vyčištění za chodu motoru bez nutnosti demontáže sání
 • výměnu oleje, který je nutno po zásahu vyměnit (naftový motor)
 • vysvětlení jaký olej používat, jaká aditiva, co tankovat, jaká aditiva přidávat

Jak to děláme?

U nás není nic tajemstvím, razíme myšlenku, že zákazník musí vědět co se na jeho voze odehrává. Pojďme se tedy podívat na základní kroky postupu.

 • odpojíme přívodní hadici u klapky sání
 • připojíme přes speciální adaptér / u některých sondu, který vhání chemii do sání za chodu motoru
 • vyřadíme z provozu EGR ventil, aby nevracel nežádoucí spaliny do procesu čištění
 • vůz nastartujeme a za zvýšených otáček necháváme sání čistit cca po dobu 50 - 70 min, dle typu sání
 • sání se složí zpět a vůz projde diagnostikou pro kontrolu systému
 • u naftových motorů je následně třeba vyměnit olej, protože se částečně kontaminuje čistící chemií (zde se často doporučuje i přímo dekarbonizace, tudíž je dobré volit tento zásah současně s intervalem výměny oleje)

02: vyčištěné sání u BMW GT

V čem zásadně spočívá dekarbonizace sání?

Chemie BG atakuje karbonové úsady v celém segmentu horního sání, nabourává vazby úsad a karbonu, který následně putuje výfukovým prostorem ven, s tím, že drtivá většina prohoří ve spalovací komoře, kde se mění na plyn a charakteristický kouř. Díky tomu dochází k uvolnění sedel ventilů a jejich správné funkci, která spočívá nejen v rozsahu ventilu a čistotě ventilových sedel, ale zároveň i v množství protékajícího vzduchu, díky čemuž se agregátu lépe dýchá, řídící jednotka tak ubere na přísunu paliva, výkon stoupá a spotřeba klesá. Proto je i zásadní, jak je uvedeno výše, aby spolu vše spolupracovalo a správně fungovaly i vstřikovače, pístní kroužky, tím pádem komprese motoru a přes odvětrávání klikové hřídele se nedostával do sání nekvalitní olej, který, jak jsme si už řekli, stojí za tvorbou karbonu z 80%.

06: Dekarbonizace sání07:
        Dekarbonizace sání Audi Q3

Pokud si chcete přečíst o obecné problematice karbonu, poté klikněte zde.

 

V případě zájmu o provedení dekarbonizace sání nás neváhejte kontaktovat