Čištění ventilů a ventilových sedel

Dekarbonizace ventilů a ventilových sedel 

Ventily, stejně jako pístní kroužky, se přímo podílí na správném natlakování spalovací komory. Pokud jsou ovšem na povrchu ventilových sedel patrné stopy karbonových úsad, dochází k netěsnostem mezi sedlem a ventilem samotným, případně k omezení správného pohybu ventilu, což vede k nežádoucímu poklesu tlaku ve spalovací komoře a tím i ke znatelné ztrátě výkonu celého agregátu.

Princip činnosti 

Otevírání ventilů řídí příslušná vačka vačkové hřídele nebo zřídka výstředník výstředníkového hřídele, který je poháněn přímo klikou. U čtyřdobých motorů se vačkový hřídel otáčí přesně 2x pomaleji než hřídel klikový, protože jeden pracovní cyklus motoru trvá dvě otáčky kliky. Pohyb vačky se na ventily přenáší v závislosti od typu rozvodu zdvihátky, zdvihacími tyčkami a vahadly. Pro snížení tření v mechanismu bývají zařazeny kladky, které mění smykové tření na valivé.

Zavírání ventilů je zabezpečeno nejčastěji pružinami, u tzv. desmodromických rozvodů pak druhou vačkou.

Pohon rozvodu

Rozvod s písty a hřídelí
Energie na pohon rozvodu je odebrána z klikové hřídele. Pohon může být řešen:

  • ozubeným řemenem s vnitřním ozubením
  • řetězem (jedno- nebo víceřadým)
  • ozubeným převodems čelním ozubením, většinou přímým nebo jen s malým sklonem zubů
  • tzv. královským hřídelem - s dvěma páry kuželových nebo šroubových soukolí


Pohon větších motorů by měl být vyveden z místa, kde se klikový hřídel otáčí nejrovnoměrněji, t.j. z uzlu torzního kmitání. Toto místo je u setrvačníku. U malých automobilových motorů je torzní kmitání nízké, proto je pohon většinou veden z volného konce klikové hřídele (obvykle ze strany proti setrvačníku).

Rozdělení dle typu motoru

Podle umístění vačkového hřídele a ventilu se rozvody dělí na:

  • s vačkovým hřídelem v bloku motoru:F — s jedním ventilem na boku válce a druhým v hlavě (zastaralá konstrukce)
  • SV (side valves) — s ventilem na boku válce (zastaralá konstrukce)
  • OHV (over head valve) — s ventily v hlavě válce a s vačkovým hřídelem v bloku motoru
  • OHC (over head camshaft) — s ventily i vačkovým hřídelem v hlavě válce
  • DOHC — s dvěma vačkovými hřídelemi v hlavě válce
  • Desmodromický rozvod — otevírání i zavírání ventilů je nucené (pro vysoko otáčkové motory) - používá Ducati a Eso


Konstrukce, kde je vačkový hřídel uložen v bloku motoru, u klikové hřídele je typická pro starší rozvody. Rozvody F jsou složité a u rozvodů SV se velmi těžko vytváří spalovací prostor s vhodnými vlastnostmi, proto se dnes skoro nepoužívají.

Konstrukce s vačkovým hřídelem, uloženým v hlavě válců, je typická pro moderní motory.

Vyčištění ventilů

Sací a výfukové ventily, včetně jejich sedel, doporučujeme aspoň jednou ročně dokonale vyčistit. Používá se k tomu chemie především BG 109, a to bez ohledu na motorizaci. Tento produkt se používá při výměně oleje k dekarbonizaci olejového prostoru. Přidává se do starého, ohřátého motorového oleje a nechává působit po dobu 30 minut. Produkt BG 109 rozkládá karbonové úsady na plynné skupenství uhlíku a vodíku. V této formě jsou pak plyny bezpečně vyvedeny výfukem z motoru ven.

V případě, že chcete ventily zbavit úsad a karbonu, poté zvolte dekarbonizaci olejového prostoru a dekarbonizaci sání, při jejichž očistě dochází právě i k očistě ventilů a jejich sedel.

Pokud si chcete přečíst o obecné problematice karbonu, poté klikněte zde.

 

V případě dotazů a vysvětlení ohledně této problematiky nás neváhejte kontaktovat