Lambda sonda

Čištění katalyzátoru bez nutnosti demontáže 

Lambda sonda je kyslíkový senzor umístěný ve výfukovém potrubí automobilů se zážehovým motorem, vybavených katalyzátorem výfukových plynů. Toto zařízení porovnává referenční vzduch (okolní vzduch) s výfukovými plyny. Řídicí jednotka na základě údajů zaznamenaných lambda sondou určuje správný směšovací poměr paliva a vzduchu, který je důležitý pro snížení škodlivých emisí ve výfukových plynech.

Pro správnou funkci katalyzátoru je důležitým parametrem λ, která vyjadřuje směšovací poměr hmotnosti vzduchu ve směsi ku hmotnosti paliva a teoretickému množství vzduchu.

Pokud je λ=1, jedná se o tzv. stechiometrický poměr; to znamená, že ke spálení 1,0 kg benzínu je potřeba 14,8 kg vzduchu.

Pokud je λ<1, jedná se o tzv. bohatou směs → poměr vzduchu ve směsi menší než u stechiometrické směsi.

Pokud je λ>1, jedná se o tzv. chudou směs → objem vzduchu ve směsi je větší než u stechiometrické směsi. 

Dělení podle typu:

Lambda sonda s oxidem zirkoničitým
Tento typ lambda sondy má elektrolyt s pevným tělesem na bázi oxidu zirkoničitého. Element má tvar válce a je dutý. Jeho vnitřní strana je v kontaktu se vzduchem a vnější leží v proudu výfukových plynů. Jako elektroda funguje vrstva platiny, která je z obou stran. Díky elektrodám lze měřit obsah kyslíku ve spalinách. Tento typ sondy přepíná pouze mezi dvěma limitními hodnotami. Jeho výhodou je ale rychlá provozní připravenost a vysoká spolehlivost.Naměřené napětí přitom indikuje stav motoru.

Lambda sonda s oxidem titaničitým
Lambda sonda s oxidem titaničitým se používá méně než předchozí typ. Podobně jako lambda sonda s oxidem zirkoničitým přepíná jen mezi dvěma limitními hodnotami. Funguje díky speciálním vlastnostem oxidu titaničitého, jehož elektrický odpor se mění úměrně s podílem kyslíku ve spalinách. Naměřený odpor přitom indikuje stav motoru.

Širokopásmová sonda
Širokopásmová lambda sonda je novější lambda sonda požívaná v dnešních moderních automobilech. Je umístěna před třícestným katalyzátorem a je využita nejen pro automobily s vrstvenou směsí, ale i pro moderní vznětové motory. Za třícestným katalyzátorem je umístěna dvoustavová lambda sonda, která hlídá správnou funkci katalyzátoru. V případě, že by řídicí jednotka zaznamenala stejný signál od širokopásmové lambda sondy (před katalyzátorem) i od dvoustavové (za katalyzátorem), svědčilo by to o špatné kondici katalyzátoru. 

Rozlišení podle teploty provozu

Jednoduchá lambda sonda
Jednoduchá lambda sonda je nejstarším vyráběným typem. Aby snímala nezkreslená data, musí se nejprve zahřát výfukovými plyny na provozní teplotu. Tento proces může trvat i několik minut.

Vyhřívaná lambda sonda
Vyhřívaná lambda sonda se vyrábí od 80. let 20. století. Má elektrické vyhřívání, takže se na provozní teplotu dostane za 30 sekund.

Planární lambda sonda
Planární lambda sonda se skládá z keramických fólií, které mají vestavěné vyhřívání. Díky tomu je schopná zahřát se na provozní teplotu už za 10 sekund. 

Rozlišení podle počtu vodičů

Lambda sondy dělíme také podle počtu vodičů. Má-li sonda jen jeden nebo dva vodiče, jedná se o nevyhřívanou kyslíkovou sondu. Třívodičové a čtyřvodičové sondy jsou již vyhřívané.

Rozlišení podle barev vodičů

Každý výrobce používá jiné barevné značení sond. Podle barev vodičů lze ale rozpoznat i druh sondy. Fialový, bílý, černý nebo šedý vodič indikuje sondu s oxidem zirkoničitým, červený zase sondu s oxidem titaničitým.

Životnost lambda sondy

Zatímco nevyhřívanou sondu je potřeba vyměnit zhruba každých 50 000 až 80 000 kilometrů, životnost vyhřívané je obvykle i 160 000 kilometrů. Nevyhřívaná sonda se nejčastěji poškodí kvůli usazení nečistot na čidlo. U vyhřívaných sond hrozí roztavení vodičů. Preventivní kontrola sondy se doporučuje při najetí každých 30 000 kilometrů.

Čistota lambda sond

Lambda sonda je součástí výfukového systému. Toto zařízení zásadně ovlivňuje skladbu palivové směsi. Je tedy nanejvýš nutné pravidelně pečovat o čistotu výfukového systému, tedy i lambda sond, katalyzátoru či filtru pevných částic. V případě, že se lambda sonda zanese, snímá špatné informace o bohatosti směsi a začne tudíž dávat povel řídící jednotce, aby ubrala na množství vzduchu a přidala na množství vstřikovaného paliva. To se zásadně projevuje jednak na spotřebě, ale i na výkonu vozu, což vede často k tomu, že se ve spalovací komoře nedokáže takové množství paliva spálit a výfukový systém se zanáší ještě více.

V případě, že se tyto rozdíly podávaného vzduchu a paliva dostanou mimo mez, většinou se rozsvítí velice neoblíbená kontrolka, často motoristy nazývaná "vrtulník" nebo "grilované kuře". Diagnostika poté většinou hlásí chybu příliš bohaté směsi nebo chudé, to záleží na tom jak moc je lambda sonda zanesena a čte tak neadekvátní informace.

Čištění lambda sond

Obecně se vůbec nedoporučuje lambda sondy čistit manuálním způsobem, ani chemicky v případě demontáže. Jedinou cestou jsou speciální přidané čistící chemie do paliva, které postupně lambda sondu tzv. opláchnou, rozpustí nánosy a tím jí vyčistí, aniž by chemie ublížila správné funkčnosti lambda sondy. Tyto chemie jsou pak totožné, jako v případě očisty katalyzátorů.

Díky přední chemii, bez nutnosti návštěvy drahých servisů, lze v ranné, i mírně pokročilé fázi, lambda sondy efektivně vyčistit špičkovou chemií, která se přidává do palivové nádrže. U Naftových motorů se pak jedná o BG PD15 ve spojitosti s BG 245, u benzínových motorů se pak jedná o BG 208 nebo BG 213. Tyto chemie Vám efektivně vyčistí nejen zmíněné vstřikovače, ale i lambda sondy a katalyzátory + celou palivovou soustavu, a to včetně palivového čerpadla.

Doporučujeme aplikovat 3x po sobě do plné palivové nádrže po sobě a vyjet je běžným kombinovaným způsobem, jak jste zvyklí, s tím, že občas dopřejte vozu plynový pedál tzv. do podlahy, čímže se uvolněné částečky popelu a karbonu, dostanou z lambda sond lépe pryč.

V případě, že chcete tento proces urychlit, navštivte naše BG Centrum a my Vám vyčistíme vstřikovače, lamda sondy a tím pádem i katalyzátory, intenzivní a neprodejnou chemií, během 30 minutového procesu - naftové vstřiky / benzínové vstřiky. Poté použijete pouze jedno zmíněné BG 245 nebo BG 208 (N/B) na jejich dočištění.

V případě, že je Vaše lambda sonda již, dle typu a tím i životnosti, na konci svých služeb, je nutno jí vyměnit. Zde rozhodně doporučujeme výměnu za originální díl, protože i když zakoupíte náhradu od stejné firmy, tak si automobilky nechávají vyrábět lambda sondy s vyšší přesností měření a s menší odchylkou povolených mezí. Díky tomu pak vůz efektivněji a přesněji vyhodnocuje data, což se projevuje jak na spotřebě, tak na výsledném výkonu. Nejčastěji jsou na toto háklivé přímovstřikové motory TSi, FSi a TFSi. Stejná problematika pak platí i u váhy vzduchu, i zde se pod jedním číslem a výrobcem vyrábí rozdílné kusy, co se do vyhodnocovacího procesu elektroniky týče a tyto záměny už potrápili nejednoho majitele vozu, který si náhradu pod stejným číslem a značky, pořídil.

Jak zamezit následnému zanášení lambda sond, katalyzátorů, včetně vstřikovačů a DPF?

Doporučujeme nadále zmíněné chemie v rámci intervalu cca 8-10 tis km aplikovat pro udržení absolutní čistoty zmíněných segmentů výfukového systému a naučit se tankovat správná paliva a používat špičková aditiva, která se postarají o to, že Vaše vstřikovače, lambda sondy, katalyzátory, DPF, ale i celá palivová soustava včetně čerpadla, nebudou nadále pod atakem úsad ze špatných paliv a nebudou se tak zanášet. 

Aditiva pro naftové motory:

zimní: BG PD14BG 238

letní: BG 225

celoroční: BG PD14BG 238

dekarbonizační chemie: BG PD15BG 245

Aditiva pro benzínové motory:

celoroční: BG 202BG 213

dekarbonizační chemie: BG 208BG 213

 

Pokud si chcete přečíst o obecné problematice karbonu, poté klikněte zde.

 

V případě dotazů a vysvětlení ohledně této problematiky nás neváhejte kontaktovat