Katalyzátor

Čištění katalyzátoru bez nutnosti demontáže 

Katalyzátor je součástí výfukového systému a je posledním segmentem před tlumiči zvuku a koncovkami na jeho konci. Katalyzátor je umístěn vždy až za DPF, pokud je součástí agregátu. Toto zařízení zásadně ovlivňuje ekologičnost provozu motoru. Je tedy nanejvýš nutné pravidelně pečovat o čistotu výfukového systému, tím pádem i katalyzátoru, lambda sond či filtru pevných částic - DPF/FAP.

Katalyzátor je uzavřený prostor na vedení výfukových plynů, skládající se z keramických kotoučů , ve kterých jsou otvory o velikosti cca 0,2 mm, ty jsou opatřeny ocelovým pláštěm a izolované v tepelně odolné vlně. Průchodem výfukových plynů přes tyto keramické kotouče, které jsou potažené tenkou vrstvou drahého kovu, dochází k chemické reakci vyvolané vysokou teplotou a tím je spuštěna oxidační reakce CO (oxidu uhelnatého), HC (uhlovodíků) a NO (oxidu dusnatého). Jakmile dojde v katalyzátoru k reakci plynů a kyslíku, jsou škodlivé prvky přeměněny na CO2 (oxid uhličitý), N2 (dusík) a H2O (vodu). 

Díky čemu dochází nejčastěji k zanášení katalyzátoru:

  • špatnému spalování motoru - zakarbonované vstřikovače
  • karbonových úsad v motoru, tím pádem následně, díky odvětrávání klikové hřídele i v sání
  • únikům oleje přes pístní kroužky - dekarbonizace pístních kroužků
  • zanesení spalovací komory díky špatnému palivu s absencí kvalitních aditiv
  • podtáčení motoru
  • vadnému EGR ventilu
  • nefunkčnímu DPF Filtru

V případě, že majitel vozu tento stav dlouhodobě neřeší, drobné otvory, jak je uvedeno výše, se ucpou a může to končit fatálně, tzn. že je nutno katalyzátor vyměnit. 

Na trhu jsou firmy, které dokáží katalyzátory vyčistit formou demontáže a systematickým chemickým čištěním cca po dobu 24 hod, následně se katalyzátor vrací zpět do vozu. Tato služba stojí kolem cca 4-5 tisíc + náklady na servis - demontáž / montáž.

Jak na to bez drahých zákroků

Díky přední chemii, bez nutnosti návštěvy drahých servisů, lze v ranné, i mírně pokročilé fázi, katalyzátor efektivně vyčistit špičkovou chemií, která se přidává do palivové nádrže. U Naftových motorů se pak jedná o BG PD15 ve spojitosti s BG 245, u benzínových motorů se pak jedná o BG 208 nebo BG 213. Tyto chemie Vám efektivně vyčistí nejen zmíněné vstřikovače, ale i lambdasondy a katalyzátory + celou palivovou soustavu, včetně palivového čerpadla.

Doporučujeme aplikovat 3x po sobě do plné palivové nádrže po sobě a vyjet je běžným kombinovaným způsobem, jak jste zvyklí, s tím, že občas dopřejte vozu plynový pedál tzv. do podlahy, čímže se uvolněné částečky popelu a karbonu dostanou lépe ven.

V případě, že chcete tento proces urychlit, navštivte naše BG Centrum a my Vám vyčistíme vstřikovače, lamdasondy a tím pádem i katalyzátory, intenzivní a neprodejnou chemií, během 30 minutového procesu - naftové vstřiky / benzínové vstřiky. Poté použijete pouze jedno zmíněné BG 245 nebo BG 208 (N/B) na jejich dočištění.

Jak zamezit následnému zanášení katalyzátoru, lambdasond, včetně vstřikovačů a DPF?

Doporučujeme nadále zmíněné chemie v rámci intervalu cca 8-10 tis km aplikovat pro udržení absolutní čistoty zmíněných segmentů výfukového systému a naučit se tankovat správná paliva a používat špičková aditiva, která se postarají o to, že Vaše vstřikovače, lambdasondy, katalyzátory a DPF nebudou nadále pod atakem úsad ze špatných paliv a nebudou se zanášet. 

Aditiva pro naftové motory:

zimní: BG PD14BG 238

letní: BG 225

celoroční: BG PD14BG 238

dekarbonizační chemie: BG PD15BG 245

Aditiva pro benzínové motory:

celoroční: BG 202BG 213

dekarbonizační chemie: BG 208BG 213

 

Na závěr si pamatujte, že problémy s katalyzátorem jsou z 90% důsledkem problému samotných segmentů Vašeho agregátu, a pokud se neodstraní problém tam, tak i při vyčištění/výměně katalyzátoru, přijdou problémy velice brzy zpět. Problém s katalyzátorem je tak pouhým důsledkem, kdy v případě správně fungujícího agregátu, vydrží i přes 400 tis km.

Pokud si chcete přečíst o obecné problematice karbonu, poté klikněte zde.

 

V případě zájmu o vyčištění katalyzátoru nás neváhejte kontaktovat